Wytyczne ESC a praktyka kliniczna

10.06.2024
prof. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Kierownik Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Arytmie komorowe
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Migotanie przedsionków
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zespół preekscytacji

Sponsorem serwisu jest