Rola beta-adrenolityków w leczeniu nadciśnienia tętniczego

13.05.2024
prof. dr hab. n. med Krzysztof Narkiewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Niewydolność serca
  • Dławica piersiowa stabilna
  • Statyny
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Arytmie komorowe

Sponsorem serwisu jest