Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Kurs EKG dla pediatrów

 • Arytmie komorowe cz. 1

  W artykule wyjaśniono na przykładowych EKG, jak odróżnić komorowe pobudzenia zastępcze i przedwczesne. Opisano pobudzenia zsumowane i wtrącone.

 • 8-letnia dziewczynka hospitalizowana z powodu wielokrotnych omdleń w ciągu dnia

  W tym odcinku kursu EKG opisano ciekawy przypadek groźnych dla życia omdleń u kilkuletniej dziewczynki. Kluczem do trafnego ustalenia rozpoznania było dokładne badanie kliniczne dziecka, a EKG pozwoliło opisać jego szczegóły.

 • Bloki przedsionkowo-komorowe i zatokowo-przedsionkowe

  W artykule opisano bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I, II i III stopnia oraz blok zatokowo-przedsionkowy. Podano kryteria ich rozpoznania oraz pokazano przykładowe elektrokardiogramy wykonane u dzieci w różnym wieku z zaburzeniami przewodzenia AV.

 • Preekscytacja w zapisie EKG u dzieci

  W artykule uporządkowano informacje niezbędne do prawidłowego zrozumienia zaburzeń związanych z preekscytacją u dzieci, podano kryteria rozpoznania zespołu Wolffa, Parkinsona i White’a i zespołu Lowna, Ganonga i Levine’a u dzieci oraz omówiono częstoskurcze występujące w zespołach preekscytacji. Tak jak w poprzednich artykułach tekst wzbogacono licznymi elektrokardiogramami.

 • Załamek T i odstęp QT w elektrokardiogramie dziecka

  Zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych z 2009 roku dotyczące interpretacji zapisu EKG słusznie za najtrudniejsze dla kardiologa uznały interpretację zmian załamka T oraz pomiar odstępu QT. Składa się na to wiele czynników. W niniejszym odcinku kursu EKG opisano obowiązujące zasady postępowania oraz przykłady zastosowania w praktyce.

 • Patologiczne przedsionkowe rytmy pozazatokowe cz. 2

  W artykule wyjaśniono jak odróżnić rytm zatokowy od częstoskurczu nadkomorowego, omówiono zasady oceny częstoskurczu na elektrokardiogramie, przedstawiono cechy elektrokardiograficzne tachykardii zatokowej, częstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zespole preekscytacji, nawrotnego częstoskurczu z węzła przedsionkowo-komorowego, ogniskowego częstoskurczu przedsionkowego, trzepotania i migotania przedsionków oraz ektopicznego częstoskurczu węzłowego.

 • Patologiczne przedsionkowe rytmy pozazatokowe cz. 1

  W artykule wyjaśniono jak odróżnić patologiczne rytmy pozazatokowe od fizjologicznych, przedstawiono cechy elektrokardiograficzne i przyczyny dysfunkcji węzła zatokowego, nadkomorowych pobudzeń przedwczesnych i zastępczych oraz pomocny w różnicowaniu pobudzeń przedwczesnych algorytm.

 • Rytmy nadkomorowe – norma czy patologia?

  W artykule przedstawiono typowe cechy fizjologicznego rytmu zatokowego, w tym jego cykliczną niemiarowość zgodną z czynnością oddechową, jak również cechy pozwalające na rozróżnienie fizjologicznych i patologicznych rytmów pozazatokowych.

 • Przerost lewej komory i lewego przedsionka, przerost obu komór i obu przedsionków

  W artykule omówiono kryteria rozpoznania przerostu lewej komory i lewego przedsionka oraz przerostu obu komór i obu przedsionków u dzieci i zilustrowano je przykładowymi elektrokardiogramami. Podano prawidłowe wartości(98. centyl) amplitudy załamków R, S i Q u dzieci w różnym wieku.

 • Przerost prawego przedsionka i prawej komory

  W artykule przedstawiono elektrokardiograficzne kryteria diagnostyczne przerostu prawego przedsionka i prawej komory, zwracając przy tym uwagę na ograniczoną wartość EKG w rozpoznawaniu tych zaburzeń. W tabelach podano wartości parametrów świadczących o przeroście u dzieci w różnym wieku.

34 artykułów - strona 1 z 4

Krok po kroku

Konferencje i szkolenia

POST-ESC BRIEFING, Warszawa, 04.09.2017 - 04.09.2017

Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course, Cholerzyn, 18.09.2017 - 19.09.2017

NIEKLASYCZNE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO, Katowice, 30.09.2017 - 30.09.2017

Partnerem serwisu jest