Postępowanie u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu – cz. 2. Podsumowanie wytycznych ESC 2022

Postępowanie u chorych z komorowymi zaburzeniami rytmu serca i zapobieganie nagłemu zgonowi sercowemu – cz. 2. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2022

15.05.2023
Na podstawie: K. Zeppenfeld, J. TfeltHansen, M. de Riva, B.G. Winkel, E.R. Behr, N.A. Blom, P. Charron, D. Corrado, N. Dagres, C. de Chillou, L. Eckardt, T. Friede, K.H. Haugaa, M. Hocini, P.D. Lambiase, E. Marijon, J.L. Merino, P. Peichl, S.G. Priori, T. Reichlin, J. SchulzMenger, C. Sticherling, S. Tzeis, A. Verstrael, M. Volterrani; ESC Scientific Document Group: 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maria Trusz Gluza
European Heart Journal, 2022; 43: 3997–4126

Wybrane treści dla pacjenta
  • Dławica odmienna
  • Koronarografia
  • Dobry cholesterol i zły cholesterol
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Choroba wieńcowa
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Migotanie przedsionków
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Arytmie komorowe

Sponsorem serwisu jest