Konsultacje kardiologiczne u chorych poddawanych operacjom pozasercowym. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2022

05.02.2023
Na podstawie: 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non cardiac surgery
Opracowała: dr n. med. Wiktoria Leśniak
Konsultował prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik, Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Komentarz: prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
European Heart Journal, 2022; doi: 10.1093/eurheartj/ehac270

Wybrane treści dla pacjenta
  • Echokardiografia serca (echo serca)

Sponsorem serwisu jest