Niskogradientowa stenoza aortalna z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory i zachowaną rezerwą kurczliwości

02.05.2016
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
Pracownia Echokardiografii i Elektrokardiografii Dorosłych SCCS, Zabrze

Beta–adrenolityki – pytania i odpowiedzi

Krok po kroku

Partnerem serwisu jest