Bradykardia u pacjenta leczonego przeciwnadciśnieniowo

24.02.2023
dr n. med. Agnieszka Bednarek
I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta
  • Badania biochemiczne wykonywane u chorych na nadciśnienie tętnicze
  • Nadciśnienie „białego fartucha”
  • Hiperaldosteronizm pierwotny
  • Dieta DASH
  • Ciśnienie prawidłowe wysokie
  • Dieta w nadciśnieniu tętniczym
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Jak oszacować u siebie poziom ryzyka sercowo-naczyniowego?

Sponsorem serwisu jest