ESC 2022: Jak ocenić ryzyko u pacjenta z kanałopatiami?

17.11.2022
prof. dr hab. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka
Kierownik Poradni Wad Wrodzonych Serca i Zaburzeń Rytmu o Podłożu Genetycznym
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Polineuropatie
  • Arytmie komorowe
  • Zespół preekscytacji
  • Migotanie przedsionków
Materiały sponsora
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Partnerem serwisu jest