Kiedy wykonać echokardiografię przezprzełykową przed kardiowersją migotania przedsionków?

17.05.2023
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Migotanie przedsionków
  • Echokardiografia serca (echo serca)
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Arytmie komorowe
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Zespół preekscytacji

Sponsorem serwisu jest