Znaczenie zamknięcia uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków

24.04.2024
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
I Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba wieńcowa
  • Jestem szczupła, a mimo to mam podwyższony poziom cholesterolu - dlaczego?
  • Hipercholesterolemia rodzinna
  • Jak oszacować u siebie poziom ryzyka sercowo-naczyniowego?
  • Udar mózgu
  • Sterole i stanole roślinne
  • Migotanie przedsionków
  • Astma u palaczy
  • Dieta w zespole metabolicznym
  • Arytmie komorowe

Sponsorem serwisu jest