Czy badania genetyczne mają istotne znaczenie w diagnostyce kardiomiopatii przerostowej?

08.05.2024
dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sponsorem serwisu jest